Thailand Lab International 2019
  • 1 October 2019 15:11
  • 352
  • 0
งานไทยแลนด์แล็บ อินเตอร์เนชั่นแนล 2019 ครั้งที่ 9 เป็นงานแสดงเทคโนโลยี เครื่องมือและบริการสำหรับห้องปฏิบัติการทาง หรือ ห้องแล็ป ครบวงจร พร้อมเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้และเทคโนโลยี ด้านเครื่องมือวิเคราะห์ เคมีภัณฑ์ ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ วันที่ :
Read More