ท่านสามารถเลือกรูปแบบการชำระเงินได้ดังนี้

 

1. โอนเข้าบัญชีบริษัท
ชื่อบัญชี: บริษัท ไอรอนเทค จำกัด (IRONTEC Co., Ltd.)
เลขที่บัญชี: 270-300337-5
ธนาคาร ไทยพาณิชย์ สาขา บิ๊กซี ลำลูกกา
ประเภทบัญชี: กระแสรายวัน

 

2. รับชำระเป็นเช็คลงวันที่ที่จัดส่งสินค้า
สั่งจ่ายในนาม "บริษัท ไอรอนเทค จำกัด" ขีดผู้ถือและขีดคร่อมเท่านั้น

 

3. โอนเข้าบัญชีพร้อมเพย์ (PromptPay)
โดยใส่เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 13 หลักของบริษัท คือ 0135560024499

 

หลังจากชำระเรียบร้อยแล้วรบกวนส่งหลักฐานการชำระเงินทาง หน้าเวบ, Email, Line หรือ Facebook เพื่อรอการตรวจสอบต่อไป (ระยะเวลาตรวจสอบภายใน 1 วันทำการ)