ลูกค้าในเขตกรุงเทพฯ ใช้ระยะเวลาจัดส่งภายใน 1-5 วัน หลังจากได้รับการยืนยันการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว (เฉพาะสินค้าที่มีในคลังสินค้าและพร้อมส่ง)

ลูกค้านอกเขตกรุงเทพฯ ใช้ระยะเวลาจัดส่งภายใน 2-7 วัน หลังจากได้รับการยืนยันการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว (เฉพาะสินค้าที่มีในคลังสินค้าและพร้อมส่ง)