โต๊ะวางเครื่องมือผลิตจากวัสดุ เเสตนเลสอย่างดี อีกทั้งยังมีขาปรับระดับด้านล่าง 4 ฝั่ง