9 วิธีการป้องกันเชื้อ Corona virus

9 วิธีการป้องกัน COVID - 19

 

ปัจจุบันเชื้อโรค Covid - 19 เป็นโรคที่สามารถติดต่อได้ง่ายโดยติดต่อทางสารคัดหลั่งต่างๆ เช่น น้ำมูก น้ำลาย การสัมผัส การหายใจ

วันนี้เเอดนำความรู้เกี่ยวกับการดูเเลเเละป้องกันตนเองจาก Covid-19 หรือ Corona Virus ซึ่งมีวิธีการป้องกัน ดังนี้ 

1.เลี่ยงการใกล้ชิดผู้ที่มีอาการไอ จาม มีน้ำมูกไหล เหนื่อยหอบ เจ็บคอ เเละหลีกเลี่ยงจากผู้มีอาการสุ่มเสี่ยง

2.หลีกเลี่ยงการเดินทางไปประเทศที่มีการเเพร่เชื่อ เเละประเทศเทศที่สุ่มเสี่ยง

3.หลีกเลี่ยงการอยู่ในที่คนหมู่มาก หากจำเป็นควรใส่หน้ากากอนามัยที่ได้รับมาตรฐาน เพื่อป้องกันเชื่อเเพร่เข้าสู่ร่างกาย

4. ใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งเมื่อต้องออกไปข้างนอกบ้าน

5.ระวังการสัมผัสพื้นผิวที่ไม่สะอาด อาจมีเชื้อเกาะติดอยู่ 

6.หมั่นล้างมือสม่ำเสมอด้วยสบู่ หรือ Alcohol ( ส่วนผสม Alcohol ไม่น้อยกว่า 70% ) บ่อยๆ ครั้ง

7.หลีกเลี่ยงกินอาหารที่พิศดาร สัตว์เเปลกๆ สัตว์หายาก

8.เลี่ยงการสัมผัสสัตว์ต่างๆ โดยไม่มีการป้อง เพราะ โรคโควิดสามารถสามารถเเพร่เชื้อผ่านสัตว์ได้ 

9. ที่สำคัญควร กินร้อน ช้อนกลาง เเละสะอาดถูกสุขลักษณะ 

 

 

ขอบคุณภาพ : ภาพโดย  Mojca JJ จาก https://pixabay.com/th/photos

 ข้อมูลอ้างอิง : http://www.sikarin.com/, https://med.mahidol.ac.th/COVID-19,